Laddstolpe i bostadsrättsförening

Att förbereda och göra er parkeringsyta i er bostadsrättsförening klar för elbilsladdning med laddstolpe har aldrig varit enklare!

Med ett laddsystem från oss kan alla parkeringsplatser förberedas för elbilsladdning. På så sätt kan ni enkelt och billigt addera fler laddstolpar över tid.

Planera för att alla boende på sikt skall ha möjlighet att ladda bilen, fler köper elbil när det finns laddmöjlighet i fastigheten. Att addera laddstolpe efter hand kräver inte extra investering i säkringsskåp i er bostadsrättsförening. Det har aldrig varit enklare att göra era parkeringsplatser förberedda för elbilsladdning!

Laddstationerna har integrerad last- och fasbalansering, vilket innebär att systemet utnyttjar den ström som finns tillgänglig i parkeringsanläggningen på ett optimalt sätt. Boxarna levererar alltid den snabbast möjliga laddningshastigheten vid varje given tidpunkt. Upp till 66% fler bilar kan ladda på befintlig elkapacitet med ett ZAPTEC-system jämfört med ett traditionellt laddsystem!

Effektiv laddstolpe i bostadsrättsförening

Vår intelligenta laddstolpe i Stockholm optimerar elanvändningen vilket resulterar i stora kostnadsbesparingar för fastighetsägare. Genom att kapa effekttoppar undviks onödig uppgradering av elsystemet och effektkostnader gentemot nätbolaget hålls nere.

ELBILSTILLVÄXTEN ÄR STARK

Sverige är ett av de länder i världen med starkast tilläxt av laddbara bilar. 2020 prognosticeras att 30% av nybilsförsäljningen kommer vara laddbar och 2021 40%*.

För att möta den stora ökningen av elbilar är det viktigt att investera i ett laddsystem som enkelt kan byggas ut i takt med att fler behöver ladda.

* Prognos gjord av Branschorganisationen Bil Sweden

SÄKER OCH STABIL LADDNING

Säkerhet är den viktigaste faktorn vid laddning och därför tillhandahåller vi den högsta säkerhets- och kvalitetsnivån på de laddsystem vi installerar.

EN LADDSTATION FÖR ALLA BILTYPER

Har ni flera olika biltyper i ett gemensamt garage? Med ett laddsystem slipper ni välja laddstationer utifrån de elbilar som finns idag. Laddstationen ger en laddningseffekt på upp till 22kW och stödjer både 1-fas- och 3-fas-laddning. Detta ger en jämn och optimal laddningshastighet för alla anslutna bilar.

GRÖN BOMILJÖ GER VÄRDEÖKNING

Laddstolpe för elbil i bostadsrättsförening och flerfamiljshus ökar värdet på fastigheten och ger en mer attraktiv miljö för de boende; både för befintliga och nya.

INVESTERINGSSTÖD FÖR LADDSYSTEM

Bostadsrättsföreningar och företag har möjlighet att få investeringsstöd från Naturvårdsverket vid investering i laddstolpe. Stödet är ett initiativ för att påskynda omställningen till en fossilfri framtid. Läs mer om investeringsstödet på Naturvårdsverkets hemsida.